Voorwaarden BRU-card

1. VOORSTELLING BRU-CARD

De BRU-card is een voordeelkaart die aan de houder ervan kortingen verschaft op Brussels Airport.

De kortingen verbonden aan deze kaart worden opgesomd op volgende pagina brucard.be/nl/voordelen Brussels Airport Company behoudt zich evenwel het recht voor om de lijst en het bedrag van de korting te allen tijde te wijzigen.

2. AANVRAAG BRU-CARD

Elke reisagent of touroperator gevestigd in België, Nederland, Frankrijk of het Groothertogdom Luxemburg kan een aanvraag indienen tot het bekomen van een BRU-card op www.brucard.be

De aanvrager garandeert de correctheid van de overgemaakte informatie en is als enige verantwoordelijk voor elke verkeerde, onvolledige overmaking van gegevens. Brussels Airport Company behoudt zich het recht voor de correctheid van de overgemaakte gegevens te controleren.

3. TOEKENNING BRU-CARD

Brussels Airport Company zal maandelijks de BRU-card versturen naar de aanvragers. De Bru Card belandt telkens in het begin van de maand volgend op de maand van de aanvraag. Aanvragers die na de controle van hun gegevens niet blijken te voldoen aan de gestelde voorwaarden zullen geen BRU-card ontvangen. Deze BRU-card is geldig tot 31/12/2022.

4. GEBRUIK BRU-CARD

De voordelen (zoals vermeld onder punt 1) gelden enkel op vertoon van een kaart die geregistreerd en geactiveerd is op www.brucard.be.

De toegekende BRU-card is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Brussels Airport Company of de persoon aan wie de BRU-card gepresenteerd wordt, heeft het recht de aanbieder van de BRU-card om legitimatie te vragen. Bij misbruik wordt de BRU-card onmiddellijk gedeactiveerd. In geval van verlies of diefstal van de BRU-card zal de houder ervan Brussels Airport Company hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

5. PERSOONSGEGEVENS

Brussels Airport Company NV respecteert uw privacy en beschermt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de Belgische bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. (Kaderwet).

Brussels Airport Company bewaart de volgende persoonsgegevens van de aanvragers van een BRU-card: kantoorgegevens, naam, voornaam, functie en geboortedatum. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij aan Brussels Airport Company overmaakt.

Door het aanvraagformulier in te vullen, geeft de ondertekenaar toelating om deze gegevens op te nemen in het bestand met BRU-card gebruikers om te verifiëren dat personen recht hebben op een BRU-card. Ook krijgt de ondertekenaar de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de BRU-card nieuwsbrief. De ondertekenaar verklaart te weten dat deze gegevens steeds geraadpleegd en indien nodig verbeterd kunnen worden. De aanvrager kan zich op elk moment uitschrijven uit de nieuwsbrief door een mail te sturen naar brucard@brusselsairport.be of via de unsubscribe link in de nieuwsbrief.

Recht tot inzage, weigering en aanpassing

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de Belgische bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de aanvrager het recht op inzage, aanpassing, correctie en weigering van de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen of vragen stellen over ons privacybeleid of uw persoonsgegevens via een ondertekend, schriftelijk verzoek aan Brussels Airport, per post aan:

Brussels Airport Company NV, t.a.v. de Data Protection Officer, Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Schaarbeek, of per e-mail aan privacy@brusselsairport.be.